Προπόνηση

Προπόνηση σε ρυθμό κατωφλίου.

Αν έπρεπε να βρούμε κάποιες λέξεις ή έννοιες οι οποίες θα χαρακτήριζαν τις τρεξιματικές προπονήσεις, μία απ’ αυτές σίγουρα θα ήταν η «αποδοτικότητα». Με αυτό το...

  • 1
  • 7
  • 8