Αρχική / Προπόνηση / Δείγμα Μοντέλου Προπόνησης

Μοιραστείτε αυτό το Άρθρο

Επιλεγμένα / Προπόνηση

Δείγμα Μοντέλου Προπόνησης

Δείγμα Μοντέλου Προπόνησης

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά το προφίλ ενός ερασιτέχνη δρομέα με επίπεδο φυσικής κατάστασης που αντιστοιχεί σε 43:20 τα 10χλμ, 1:36:00 για ημιμαραθώνιο και 3:31:00 για μαραθώνιο (γραμμή 20 του πίνακα στο βιβλίο).
Στο γράφημα που υπάρχει παρακάτω αναγράφονται διάφορες εντάσεις προπόνησης, σε ποσοστό επί της εκατό της ταχύτητας που αντιστοιχεί στη μέγιστη πρόσληψη (%vVO2max), καθώς και σε ρυθμό (min/km).
Όπως φαίνεται στο γράφημα, η ταχύτητα μαραθωνίου του δρομέα μας βρίσκεται στο 76-77% της vVO2max περίπου και αντιστοιχεί σε ένα ρυθμό 5:00min/km.
Αυτός είναι ένας σχετικά εύκολος ρυθμός που μπορεί να τον διατηρήσει ο δρομέας για περίπου 3,5 ώρες.
Παρακάτω βλέπουμε για πόση περίπου ώρα μπορεί να διατηρήσει τους διάφορους ρυθμούς που θα χρησιμοποιήσουμε στην προπόνηση ο δρομέας μας.

COOL DOWN – 6:15 (~10 ώρες) – ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
RECOVERY – 5:35 (~6,5 ώρες) – ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
LONG RUN – 5:15 (~5 ώρες) – ΕΥΚΟΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
EASY RUN – 5:05 (~4 ώρες) – ΕΥΚΟΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
MARATHON PACE – 5:00 (~3,5 ώρες) – ΜΕΤΡΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ENDURANCE – 4:50 (~3 ώρες) – ΜΕΤΡΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
MAXIMAL LACTATE STEADY STATE – 4:30 (~1,5 ώρα) – ΣΚΛΗΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
LACTATE THRESHOLD – 4:25 (~1 ώρα) – ΣΚΛΗΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
10
km PACE – 4:20 (~43 λεπτά) – ΣΚΛΗΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
5
km PACE – 4:10 (~21 λεπτά) – ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
3
km PACE – 4:00 (~12 λεπτά) – ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
vVO2max – 3:50 (~6 λεπτά) – ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

Στο επίπεδο του συγκεκριμένου δρομέα δεν κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει κάποια ειδική προπόνηση σε ρυθμό αγώνα, και αυτό συμβαίνει διότι το MARATHON PACE σχεδόν ταυτίζεται με το EASY PACE, οπότε δεν, χρειάζεται να απομονωθεί σε ειδικές επιμέρους προπονήσεις.
Περισσότερη έμφαση γίνεται στα LONG RUN όπου κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν αρκετά, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση.
Σημαντικές επίσης είναι οι προπονήσεις με μεγάλα διαστήματα ή συνεχόμενο τέμπο στο LACTATE THRESHOLD και στο MAXIMAL LACTATE STEADY STATE, για τη βελτίωση του γαλακτικού κατωφλιού.
Επίσης διαλειμματική προπόνηση με μικρότερα διαστήματα στο 88-100% της vVO2max πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τακτικά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, έτσι ώστε να ενισχύεται η VO2max και να φαίνεται ακόμη πιο εύκολος ο ρυθμός στις μεγαλύτερης διάρκειας προπονήσεις.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι 6 βασικές παράμετροι με σειρά προτεραιότητας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προπόνησης, καθώς και οι κατάλληλες μέθοδοι για την ενίσχυσή τους.

1. Δρομική οικονομία (διαλειμματική μέθοδος με διαστήματα 30 δευτερολέπτων έως 3 λεπτών, αγωνιστική μέθοδος σε ρυθμό αγώνα το 1/3 έως 1/2 της αγωνιστικής απόστασης ή διάρκειας, μέτρια μέθοδος διάρκειας 45-90 λεπτών)
2. Ταχύτητα στο γαλακτικό κατώφλι (μέθοδος διάρκειας έντονου ρυθμού έως 50 λεπτά, διαλειμματική μέθοδος με διαστήματα 5-15 λεπτών)
3. Αντίσταση στην κόπωση (μέτρια μέθοδος διάρκειας πάνω από 2 ώρες, αγωνιστική μέθοδος σε ρυθμό αγώνα για το 1/3 έως 1/2 της αγωνιστικής απόστασης ή διάρκειας)
4. Μέγιστη αερόβια ικανότητα (διαλειμματική προπόνηση με ανηφόρες 30-60 δευτερολέπτων, μέθοδος διάρκειας έντονου ρυθμού έως 60 λεπτά, εναλλασσόμενη μέθοδος, fartlek, προοδευτικό τρέξιμο 30-60 λεπτά, διαλειμματική μέθοδος με διαστήματα 2-5 λεπτών)
5. Ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη (διαλειμματική μέθοδος με διαστήματα 30 δευτερολέπτων έως 3 λεπτών)
6. Μέγιστη ταχύτητα (επαναλήψεις σπριντ σε ευθεία και ανηφόρες σπριντ 6-10 δευτερολέπτων)

Μέγιστη αερόβια ικανότητα

Η μέγιστη αερόβια ικανότητα – μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) είναι ο ανώτατος όγκος οξυγόνου που καταναλώνουν τα κύτταρα κατά τη μέγιστη μυϊκή προσπάθεια στη μονάδα του χρόνου.
Η ικανότητα του σώματος να μεταφέρει οξυγόνο στους μύες εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες: την μέγιστη καρδιακή συχνότητα, τον όγκο παλμού, την ποσότητα αιμοσφαιρίνης στο αίμα, και το ποσοστό που μεταφέρεται μέσω της κυκλοφορίας (αρτηριοφλεβική διαφορά) στους εργαζόμενους μύες.
Εκφράζεται ως απόλυτη τιμή (L/min) και ως σχετική τιμή (ml/kg/min), όπου σε αθλήματα που μεταφέρεται το βάρος του σώματος, όπως το τρέξιμο, χρησιμοποιούμε τη σχετική τιμή.
Μία υψηλή αερόβια ικανότητα είναι πολύ σημαντική για οποιοδήποτε αγώνισμα αντοχής και αντικατοπτρίζει το επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Δρομική οικονομία

Η δρομική οικονομία είναι η κατανάλωση οξυγόνου σε μια δεδομένη υπομέγιστη δρομική ταχύτητα.
Εκφράζεται σε ml/kg/min και είναι στην ουσία το ποσοστό επί της εκατό της VO2max που χρησιμοποιείται σε διάφορες υπομέγιστες δρομικές ταχύτητες.
Όταν συγκρίνονται δρομείς με παρόμοιες τιμές μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου, οι δρομείς με καλύτερη δρομική οικονομία θα κινούνται σε χαμηλότερο ποσοστό της VO2max σε οποιαδήποτε δεδομένη υπομέγιστη ταχύτητα.
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα αγωνίσματα αντοχής μεγάλων αποστάσεων, από τα 3000m έως το Μαραθώνιο και τις υπεραποστάσεις.

Ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη

Η ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη (vVO2max) είναι η ελάχιστη ταχύτητα για την οποία απαιτείται η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου.
Είναι δηλαδή μια δρομική ταχύτητα, η οποία εκφράζεται συνήθως σαν m/s, αλλά μπορεί να εκφραστεί και σαν km/h, min/km, ανάλογα με το πως εξυπηρετεί για την εφαρμογή της στην προπόνηση.
Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, ειδικά για τα αγωνίσματα που προσεγγίζουν αυτή την ταχύτητα ή είναι πάνω από αυτήν, όπως τα 5000m, 3000m, 1500m, κτλ.
Πολλές φορές η τιμή αυτής της ταχύτητας χρησιμοποιείται και ως προσδιορισμός της έντασης στην προπόνηση, για παράδειγμα: επαναλήψεις στο 110% της vVO2max, διαλειμματική προπόνηση με διαστήματα στο 95% της vVO2max, κτλ.

Ταχύτητα στο γαλακτικό κατώφλι

Η ταχύτητα στο γαλακτικό κατώφλι (vLT) είναι η ταχύτητα πάνω από την οποία αρχίζει να συσσωρεύεται γαλακτικό στο αίμα.
Αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο για τα αγωνίσματα που η έντασή τους βρίσκεται κοντά στο γαλακτικό κατώφλι, πάνω ή κάτω από αυτό.
Μετατοπίζοντας προς τα πάνω μέσω της προπόνησης την ταχύτητα που αντιστοιχεί στο γαλακτικό κατώφλι, δίνεται η δυνατότητα στο δρομέα να διατηρεί έναν καλύτερο ρυθμό κατά τη διάρκεια παρατεταμένου τρεξίματος.
Παίζει καθοριστικό ρόλο για τα αγωνίσματα μεγάλων αποστάσεων, ειδικά από τα 10km έως το Μαραθώνιο.

Μέγιστη ταχύτητα

Μέγιστη ταχύτητα είναι η υψηλότερη ταχύτητα που μπορεί να διατηρηθεί για ένα σπριντ 50 μέτρων με φόρα (flying start).
Η παράμετρος αυτή είναι πολύ σημαντική για τα αγωνίσματα αντοχής μεσαίων αποστάσεων 800m και 1500m, ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν υψηλές επιδόσεις.
Παρόλα αυτά βελτιώνοντας τη μέγιστη ταχύτητα, η οποία εξαρτάται από το μήκος και τη συχνότητα του διασκελισμού, οποιαδήποτε άλλη υπομέγιστη ταχύτητα τρεξίματος θα μπορεί να πραγματοποιείται πιο αποδοτικά.
Οπότε, συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι με τη βελτίωση της μέγιστης ταχύτητας θα υπάρχει όφελος σε οποιοδήποτε αγώνισμα αντοχής μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων.

Αντίσταση στην κόπωση

Η αντίσταση στην κόπωση είναι η ικανότητα να διατηρείται υψηλή ταχύτητα, ένα συγκεκριμένο ποσοστό της VO2max ή ένα συγκεκριμένο ποσοστό της μέγιστης ταχύτητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να πέφτει ο ρυθμός ή η ένταση.
Είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας και για τις μεσαίες και για τις μεγάλες αποστάσεις.
Για τις μεσαίες αποστάσεις έχει να κάνει με την διατήρηση μιας υψηλής ταχύτητας παρά την μεταβολική οξέωση (αύξηση ιόντων υδρογόνου), αυτό που έχει καθιερωθεί σαν έκφραση «ανοχή στο γαλακτικό».
Ενώ για τις μεγάλες αποστάσεις έχει να κάνει κυρίως με τη διατήρηση ενός ποσοστού της μέγιστης πρόσληψης ή ενός ρυθμού τρεξίματος για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.

                                                             ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΡΥΘΜΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

10km
(5:05)
WARM UP  15min
3×3000 (4:30)
1:00-1:30
COOL DOWN  5min

REST

12km (5:05)
5km (5:35-5:05)
10×150 HILLS
COOL DOWN  10min

REST

19km (5:15)

10km
(5:05)
WARM UP  15min
7km (4:30)
COOL DOWN  5min

REST

10km (5:05) + 2km 100/100
(23’’/46’’)
6km (5:35-5:05)
10x60 SPRINT HILLS
COOL DOWN  10min

REST

12km (4:50)

10km (5:05)
WARM UP  15min
4×2000 (4:25)
2:00
COOL DOWN  5min

REST

10km (5:15-4:35)
 
5km (5:35-5:05)
10×150 HILLS
COOL DOWN  10min

REST

21km (5:15)

10km
(5:05)
WARM UP  15min
9km (4:35)
1:00-1:30
COOL DOWN  5min

REST

9km (4:50)
6km (5:35-5:05)
10×60 SPRINT HILLS
COOL DOWN  10min

REST

21km(5:15)

10km (5:05)
WARM UP  15min
3×3200 (4:30)
1:00-1:30
COOL DOWN  5min

REST

12km (5:05)
WARM UP  15min
7×1000 (4:20)
0:50-1:00
COOL DOWN  5min

REST

23km (5:15)

10km (5:05)
WARM UP  15min
25min (4:25)
COOL DOWN  5min

REST

10km (5:05) + 2km 100/100
(23’’/46’’)
WARM UP  15min
9×800 (4:15)
0:50-1:00
COOL DOWN  5min

REST

18km (5:05)

10km (5:05)
WARM UP  15min
3×4000 (4:30)
1:00-1:30
COOL DOWN  5min

REST

10km (5:15-4:35)
WARM UP  20min
11×600 (4:10)
0:50-1:00
COOL DOWN  10min

REST

25km (5:15)

10km
(5:05)
WARM UP  15min
30min (4:25)
COOL DOWN  5min

REST

9km (4:50)
WARM UP  20min
11×500 (4:05)
0:50-1:00
COOL DOWN  10min

REST

23km (5:15)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ       ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ       ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ       ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

10km
(5:05)
WARM UP  15min
7km (4:30)
COOL DOWN  5min

REST

12km (5:05)
WARM UP  15min
6×1200 (4:25)
1:00
COOL DOWN  5min

REST

27km (5:15)

10km (5:05)
WARM UP  15min
9km (4:35)
1:00-1:30
COOL DOWN  5min

REST

10km (5:05) + 2km 100/100
(23’’/46’’)
WARM UP  15min
7×1000 (4:20)
0:50-1:00
COOL DOWN  5min

REST

23km (5:15)

10km (5:05)
WARM UP  15min
30min (4:25)
COOL DOWN  5min

REST

10km (5:15-4:35)
WARM UP  15min
9×800 (4:15)
0:50-1:00
COOL DOWN  5min

REST

29km(5:15)

10km
(5:05)
WARM UP  15min
3×4000 (4:30)
1:00-1:30
COOL DOWN  5min

REST

9km (4:50)
WARM UP  15min
11×700 (4:15)
0:45-1:00
COOL DOWN  5min

REST

27km(5:15)

10km (5:05)
WARM UP  15min
4×2000 (4:25)
2:00
COOL DOWN  5min

REST

12km (5:05)
WARM UP  20min
11×600 (4:10)
0:50-1:00
COOL DOWN  10min

REST

25km (5:15)

10km (5:05)
WARM UP  15min
5×1600 (4:25)
1:00
COOL DOWN  5min

REST

10km (5:15-4:35)
WARM UP  20min
11×500 (4:05)
0:50-1:00
COOL DOWN  10min

REST

21km (5:15)

REST
WARM UP  15min
4×2000 (4:30)
1:00-1:20
COOL DOWN  5min

REST

9km (5:05)
WARM UP  20min
13×400 (3:55)
0:45-1:00
COOL DOWN  10min

REST

17km (5:15)

REST

9km (5:05)

10km (5:05) + 2km 100/100
(23’’/46’’)

REST

REST

WARM UP 20min

RACE DAY 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ         ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ        ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ      ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

 

Το πρόγραμμα των 16 εβδομάδων που παρουσιάστηκε παραπάνω δεν πρέπει να θεωρείται ως σταθερό και αναλλοίωτο από την αρχή της εφαρμογής του, έως και το τέλος του. Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αναπροσαρμογές και μετατροπές για διάφορους λόγους, όπως λόγω μη τήρησης της δεδομένης σειράς λόγω άλλων υποχρεώσεων, μη πραγματοποίησης κάποιων προπονήσεων λόγω ασθένειας ή για άλλο λόγο, και λόγω μεταβολής του επιπέδου φυσικής κατάστασης (συνήθως προς τα πάνω).
Σχετικά με το τελευταίο, όταν ο δρομέας είναι ερασιτέχνης αθλούμενος, συνήθως με μικρή προπονητική ηλικία, οι βελτιώσεις και οι προσαρμογές γίνονται σχετικά γρήγορα σε αντίθεση με έναν δρομέα υψηλού επιπέδου που έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις διάφορες φυσιολογικές μεταβλητές.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε έναν κύκλο προετοιμασίας μαραθωνίου 16 εβδομάδων να υπάρξει σημαντική μεταβολή του επιπέδου φυσικής κατάστασης.
Αυτό θα μας οδηγήσει σε μια αναγκαία αύξηση της προπονητικής επιβάρυνσης για να αποφύγουμε μια στασιμότητα στο επίπεδο απόδοσης.
Αυτή η αύξηση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Αύξηση του όγκου προπόνησης
Αύξηση της συχνότητας προπόνησης
Αύξηση της έντασης της προπόνησης
Μείωση των διαστημάτων ανάκαμψης

Για τις μεθόδους διάρκειας προτείνεται η εξής σειρά για σταδιακή αύξηση της επιβάρυνσης:
1) Αύξηση του όγκου (αύξηση απόστασης ή διάρκειας, π.χ. σε ένα συνεχόμενο τέμπο να προσθέσουμε ένα χιλιόμετρο ή μερικά λεπτά διατηρώντας το ρυθμό)
2) Αύξηση της έντασης (π.χ. αύξηση του ρυθμού σε ένα συνεχόμενο τρέξιμο συγκεκριμένης απόστασης ή διάρκειας)
3) Αύξηση της συχνότητας (π.χ. μια επιπλέον προπονητική μονάδα μέσα σε έναν εβδομαδιαίο μικρόκυκλο

Για τις μορφές διακεκομμένης άσκησης (διαλειμματική μέθοδος, επαναληπτική μέθοδος) προτείνεται η εξής σειρά για αύξηση της επιβάρυνσης:
1) Μείωση των διαστημάτων ανάκαμψης (π.χ. μείωση της διάρκειας του διαλείμματος σε μια διαλειμματική προπόνηση)
2) Αύξηση του όγκου (αύξηση των διαστημάτων επιβάρυνσης, π.χ. προσθέτοντας μία επιπλέον επανάληψη σε μία διαλειμματική προπόνηση)
3) Αύξηση της έντασης (π.χ. αύξηση του ρυθμού ή της ταχύτητας των διαστημάτων επιβάρυνσης σε μια διαλειμματική προπόνηση)
4) Αύξηση της συχνότητας (π.χ. μια επιπλέον προπονητική μονάδα μέσα σε έναν εβδομαδιαίο μικρόκυκλο)

Όσον αφορά την αύξηση του ρυθμού, ενδεικτικά, μια αύξηση της τάξεως των 5 δευτερολέπτων ανά χιλιόμετρο για τις προπονήσεις διάρκειας ή των 2 δευτερολέπτων ανά 400 μέτρα για τις προπονήσεις διαλλειματικού τύπου είναι αρκετή.
Προσοχή, αυτή η αύξηση δεν ισχύει για αθλητές υψηλού επιπέδου!
Εκεί η σταδιακή αύξηση του ρυθμού είναι μικρότερη, π.χ. 2-3 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο για τις προπονήσεις διάρκειας ή ενός δευτερολέπτου ανά 400 μέτρα για τις προπονήσεις διαλειμματικού τύπου.

Μοιραστείτε αυτό το Άρθρο

10 Σχόλια

 1. Γειά σου κόουτς @iwannhs-vafeiadhs! Σ’ ευχαριστούμε και πάλι για τις πολύτιμες πληροφορίες! μερικές ερωτησούλες όπως πάντα 😀

  -Τα hills ποσο hilly πρέπει να είναι; στο 10% η μπορεί να είναι και πιο κάτω…3-4% ας πούμε

  -Σε αντίστοιχα προγράμματα και εδώ στο gorun και στο βιβλίο σου, έχεις 4 προπονήσεις την βδομάδα. Εδώ βλέπω έχει προστεθεί και ένα easy run την Δευτέρα. Θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε μοιράζοντας τον όγκο του στις άλλες προπονήσεις εκτός του long run? Για παράδειγμα στην πρώτη εβδομάδα να μπουν από 3χλμ easy την Τρίτη και Παρασκευή πριν τα κομμάτια και αλλά 3-4 την Πέμπτη… έχει νόημα; Η ακόμη και να το αντικαταστήσουμε με άλλη αερόβια άσκηση όπως ποδήλατο η κολύμπι;

  – Τέλος λόγω των συνθηκών και επειδή κάποιοι από μάς έχουμε ολοκληρώσει αρκετές προετοιμασίες φέτος χωρίς να τρέξουμε τον αγώνα και επειδή και του χρόνου κάπως έτσι φαίνεται πως θα πάει, χωρίς δηλαδή να μπορείς να είσαι σίγουρος μέχρι την τελευταία στιγμή αν ένας αγώνας θα γίνει ή όχι, θα μπορούσαμε αυτό το πρόγραμμα (η αντίστοιχα από το βιβλίο) να το κρατάμε σαν βάση για μεγάλη περίοδο, με μικρότερα long run που δεν θα ξεπερνούν τις 2 ώρες, και 5-6 εβδομάδες πριν τον αγώνα να ακολουθούμε το πρόγραμμα, ουσιαστικά βάζοντας και τα μεγάλα long run έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι την στιγμή που πρέπει;

  Και πάλι σ’ ευχαριστούμε για όλη την γνώση και βοήθεια που μας προσφέρεις

 2. @odiodiodi μια κλίση στο 3-5% είναι εντάξει.
  Το 10% είναι πολύ μεγάλη κλίση.

  Σε αυτό το επίπεδο των 3,5 ωρών, το easy της Δευτέρας δεν είναι απαραίτητο, αλλά προαιρετικό.
  Μπορείς ή να το αφαιρέσεις τελείως από το πρόγραμμα, ή να το αντικαταστήσεις με μια άλλη μορφή άσκησης.

  Τέλος, αν θες να διατηρήσεις ένα πρόγραμμα επαναλαμβανόμενο για μεγάλη περίοδο, μπορείς να ακολουθήσεις το πρόγραμμα βασικής αντοχής που αντιστοιχεί στο επίπεδό σου το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο βιβλίο.
  Υπάρχουν 5 προγράμματα βασικής αντοχής, για 5 διαφορετικά επίπεδα.

 3. τέλεια! thank you κόουτς!

 4. Καλημέρα!!! Μια ερώτηση παρακαλώ. Μπορεί να εφαρμοστεί το παραπάνω πρόγραμμα με αλλαγή των προγραμμάτων της Τρίτης με της Παρασκευής για όλες τις εβδομαδες? Τράμπα η Τρίτη με της Παρασκευή. Το ρωτάω γιατί προσωπικά μου κάθετε καλύτερα η προπόνηση με κομμάτια που είναι τις Παρασκευές να τις κάνω την Τρίτη, παρά να κάνω τέμπο μετά τα κυριακάτικα λονγκ. Υπάρχει διαφορά?

 5. @takisss Φυσικά και μπορεί.

 6. Καταρχάς για τον κοΒαφειάδη συγχαρητήρια για το βιβλίο σας. Σαν φρέσκος στο άθλημα (1,5 χρόνο, αδυνάτισα και άρχισα το τρέξιμο ενώ συνήθως γίνεται ανάποδα) μπορώ να πω ότι ξεκαθαρίζετε όρους και έννοιες που φαντάζουν μυστήριες σε κάποιον χομπίστα-δρομέα σαν εμένα. Επίσης με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι την γνώση του βιβλίου την παρέχετε δωρεάν και μέσα από τα άρθρα σας!
  Έχω μια ερώτηση για τους πιο έμπειρους ή τον κοΒαφειάδη: Τα πρότυπα προγράμματα που υπάρχουν και στο βιβλίο και στα άρθρα αλλά και στις οδηγίες DIY για δημιουργία προγράμματος (όπως και γενικότερα στα προγράμματα που μπορεί να βρει κανείς) είναι 16 εβδομάδες. Αν π.χ. έχουμε 20 ή 25 εβδομάδες μέχρι τον αγώνα στόχο τι κάνουμε; Ξεκινάμε 16 εβδομάδες πριν τον αγώνα και μέχρι τότε κάνουμε ελεύθερα τρεξίματα; Κάνουμε προπονήσεις σκόρπιες μέχρι να φτάσουμε στο μείον 16; Επιμηκύνουμε κάποιο από τα τμήματα της προετοιμασίας επαναλαμβάνοντας κάποιες εβδομάδες ή ασκήσεις; και ποιες εβδομάδες θεωρούμε ότι μπορούν να μας “κρατήσουν” σε φόρμα;
  Αυτή σαν πρώτη απορία, υπόσχομαι να επιστρέψω και με άλλες

 7. @stelfior Καλωσήρθες, Στέλιο.

  Μέχρι να αρχίσεις την “επίσημη” προετοιμασία σου, εννοείται πως τρέχεις κανονικά και όχι μόνο easy runs.
  Θα μπορούσες να κάνεις ένα πρώτο χτίσιμο αντοχής, βάζοντας προοδευτικά ή εναλλασσόμενα τρεξίματα, όπως και κάποια cruise intervals ή τεμπάκια, αλλά σε υποκατωφλικούς ρυθμούς. Γενικότερα, βάλε έναν άλφα όγκο, απλά κράτα ελεγχόμενες τις εντάσεις.

 8. Ευχαριστω πολυ για την απαντηση, εγω μεχρι τωρα ετρεχα στον ρυθμο «περναω καλα», αρα πλεον θα πρεπει να αρχισω να βαζω ποικιλια ασκησεων και οταν φτασουμε στο 16 να μπω σε ταξη!
  ( Πραγματικα πολυ ωραιο το σαιτ και οι συζητησεις κατω απο τα αρθρα)
  Ευχαριστω και παλι!

 9. @stelfior Ο ρυθμός “περνάω καλά” δεν είναι junk miles. Μπορείς όμως εύκολα και ανέξοδα να δώσεις μερικά επιπλέον ερεθίσματα που θα σε βελτιώσουν.

 10. Echetlos σίγουρα δεν τα θεωρώ junk miles, απλά το να τρέχω χωρίς στόχο-σκοπό κάποια στιγμή με κούρασε. Για αυτό το λόγο αποφάσισα να δω πως είναι να δουλεύεις με πρόγραμμα (έστω και self-made) και (δυστυχώς για εσάς εδώ μέσα) ανακάλυψα το site σας! Ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας και το ενδιαφέρον να απαντήσετε!

Αφήστε μια απάντηση