Αρχική / Προπόνηση / Προπόνηση με επαναλήψεις (Repetitions)

Μοιραστείτε αυτό το Άρθρο

Επιλεγμένα / Προπόνηση

Προπόνηση με επαναλήψεις (Repetitions)

Προπόνηση με επαναλήψεις (Repetitions)

Η επαναληπτική μέθοδος προπόνησης χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες πολύ έντονες επιβαρύνσεις και ενδιάμεσά τους παρεμβάλλονται πλήρη διαλείμματα. Κατά τη διάρκεια των διαλειμάτων επιστρέφουν στις αφετηριακές τους τιμές όλες οι παράμετροι απόδοσης των λειτουργικών συστημάτων που έχουν επιβαρυνθεί. Η καρδιακή συχνότητα πρέπει να επανέλθει στην αρχική της τιμή πριν από την επιβάρυνση, τουλάχιστον σε λιγότερους από 100 παλμούς ανά λεπτό. Το επιδιωκόμενο από τη επαναληπτική μέθοδο προπόνησης, είναι μέσω από τις πολύ έντονες φάσεις επιβάρυνσης, να επιτευχθεί το απαραίτητο επίπεδο λειτουργίας σχεδόν από όλες τις φυσιολογικές διαδικασίες και τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς. Από πλευράς συναρμογής, πρόκειται για την εκτέλεση εντονότερων κινήσεων απ’ότι στον αγώνα, γιατί συνήθως διεξάγονται μικρότερης διάρκειας επιβαρύνσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται όλοι οι επαναληπτικοί μέθοδοι σύμφωνα πάντα με τις προπονητικές επιδράσεις που επιφέρουν και τους εκάστοτε προπονητικούς στόχους.

1) Επαναληπτική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης μακρού χρόνου.

Ένταση επιβάρυνσης: Υπομέγιστη έως μέγιστη, 80-90% της αγωνιστικής ταχύτητας.

Διάρκεια επιβάρυνσης: 2-3 λεπτά

Διάλειμμα: Πλήρες, περίπου 10-12 λεπτά ( καρδιακή συχνότητα κάτω από τους 100 παλμούς ανά λεπτό, επαναφορά όλων των παραμέτρων απόδοσης στο αφετηριακό επίπεδο ).

Ποσότητα επιβάρυνσης: 3-5 επαναλήψεις

Προπονητικές επιδράσεις: Βελτίωση της μικτής αναερόβιας-αερόβιας παραγωγής ενέργειας. Διεξαγωγή όλων των καθοριστικών για την επίδοση ρυθμιστικών μηχανισμών και επαναφορά στο αφετηριακό επίπεδο. Συμψηφισμός του γαλακτικού οξέος σε μέτρια συγκέντρωσή του.

Προπονητικοί στόχοι: Αύξηση όλων των λειτουργικών διαδικασιών στην περιοχή της αντοχής μεσαίου χρόνου ( αγωνίσματα 800μ, 1500μ, 3000μ, 3000μ φυσικά εμπόδια ). Προπόνηση συμψηφισμού του γαλακτικού οξέος.

2) Επαναληπτική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης μεσαίου χρόνου.

Ένταση επανάληψης: Μέγιστη, 90-95% της αγωνιστικής ταχύτητας.

Διάρκεια επιβάρυνσης: 45-60 δευτερόλεπτα

Διάλειμμα: Πλήρες, περίπου 8-10 λεπτά  ( καρδιακή συχνότητα κάτω από 100 παλμούς ανά λεπτό).

Ποσότητα επιβάρυνσης: 4-6 επαναλήψεις

Προπονητικές επιδράσεις: Βελτίωση της αναερόβιας γαλακτικής παραγωγής ενέργειας. Εκκένωση των αποθηκών γλυκογόνου στις ίνες ταχείας συστολής. Ανοχή γαλακτικού οξέος. Ενεργοποίηση όλων των σημαντικών ρυθμιστικών μηχανισμών.

Προπονητικοί στόχοι: Βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων του οργανισμού στην περιοχή της αντοχής μικρού χρόνου ( αγωνίσματα 400μ και 800μ ). Ικανότητα σταθερότητας της απόδοσης σε μεγάλες συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος.

3) Επαναληπτική μέθοδος με διαστήματα επιβάρυνσης μικρού χρόνου.

Ένταση επιβάρυνσης: Μέγιστη, 95-100% της αγωνιστικής ταχύτητας.

Διάρκεια επιβάρυνσης: 20-30 δευτερόλεπτα

Διάλειμμα: Πλήρες, 6-8 λεπτά

Ποσότητα επιβάρυνσης: 6-8 επαναλήψεις

Προπονητικές επιδράσεις: Βελτίωση της αναερόβιας αγαλακτικής παραγωγής ενέργειας. Δραστηριοποίηση των ινών ταχείας συστολής και ταχύτατη παραγωγή γαλακτικού οξέος. Διεξαγωγή όλων των σημαντικών ρυθμιστικών μηχανισμών.

Προπονητικοί στόχοι: Αύξηση της λειτουργίας των συστημάτων του οργανισμού στην περιοχή της αντοχής μικρού χρόνου ( αγωνίσματα 400μ και 800μ ). Ικανότητα σταθερότητας της απόδοσης σε έντονη εξάντληση των αποθηκών των φωσφορικών ενώσεων.

Κάπου εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνιση όσον αφορά στο ποσοστό % της αγωνιστικής ταχύτητας. Αυτό το ποσοστό αφορά την καλύτερη επίδοση που μπορεί να επιτευχθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι που θέλουμε να κάνουμε. Αν π.χ. θέλει κάποιος να κάνει 400ρια στο 90% και έχει 50 δευτερόλεπτα καλύτερη επίδοση στα 400μ, τότε θα πρέπει να κάνει τα κομμάτια στα 55 δευτερόλεπτα. Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι η επαναληπτική μέθοδος ενδείκνεται να εφαρμόζεται σαν μέθοδος προπόνησης από άτομα που έχουν αρκετά καλή φυσική κατάσταση και γενική αντοχή καθώς και ένα ποσοστό ταχύτητας. Αυτή η υψηλή ψυχοσωματική επιβάρυνση συνιστάται να αποφεύγεται από μέσους ερασιτέχνες δρομείς.

 

Βιβλιογραφία:

Fritz Zintl ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ 1993 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΛΤΟ
Fritz Zintl 1988 AUSDAUERTRAINING

 

Μοιραστείτε αυτό το Άρθρο

1 Σχόλιο

  1. @iwannhs-vafeiadhs, Γιάννη σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σειρά άρθρων σου που αφορούν τις διάφορες μορφές της προπόνησης.
    Πολύ κατατοπιστικά και αναλυτικά. Δίνουν το στίγμα του τι τελικά επιτυγχάνουν οι διαφορετικές προπονήσεις ενός προπονητικού πλάνου.

Αφήστε μια απάντηση